Overzicht van alle tarieven

Omzetgebaseerde tarieven 

Onze organisatie wordt gedragen door de bedrijven. Om de kosten evenredig te verdelen, betalen grote bedrijven meer dan kleine. Onze tarieven zijn daarom ingedeeld in omzetcategorieën, want ze zijn gebaseerd op de hoogte van de jaarlijkse omzet van de onderneming (ziekenhuizen betalen afhankelijk van het aantal bedden).

GS1 Data Source

1e aansluiting

X