Wat te doen bij overname?

Bedrijfsnaam wijzigt, maar KVK nummer blijft hetzelfde:

Ga naar MijnGS1 en kijk onder 'Accountbeheer'. Hier kun je bedrijfsgegevens, bijvoorbeeld naam en adres, aanpassen.

Het KVK nummer wijzigt:

1

Vul een overnameformulier in.

Je kunt onderstaand voorbeeld gebruiken. 
In dit formulier verklaren beide partijen dat het om een overname gaat (partij A geeft aan te zijn overgenomen door partij B, partij B geeft aan dat ze partij A overnemen).

2

Het nieuwe bedrijf vult het formulier 'Bedrijfsgegevens van nieuwe onderneming i.v.m. overname GS1 pakket(ten)' in.

Zie onderstaand formulier.

3

Omzetgegevens

Voor een aantal van onze diensten bepaalt de jaarlijkse omzet van de onderneming het tarief dat je betaalt. Daarom verzoeken wij je de meest recente netto jaaromzet van het bedrijf mee te sturen. Het mag ook een vergelijkbaar bewijs waaruit de netto jaaromzet blijkt.

Als het een startend bedrijf is (<12 maanden ingeschreven bij de KvK), vragen we om een inschatting van de jaaromzet (incl. overgenomen activiteiten) zodat wij het bedrijf kunnen indelen in een omzetcategorie.

4

Stuur de gegevens naar GS1

Stuur de formulieren en de omzetgegevens naar bo@gs1.nl

Alle facturen op naam van het 'oude' bedrijf moeten zijn voldaan voordat de overdracht kan plaatsvinden.

Je ontvangt een mail met bevestiging. Houd rekening met een verwerkingstijd van 2 weken.

X