GS1 Data Quality membership

Voor buitenlandse leveranciers die leveren aan retailers in levensmiddelen & drogisterij

Bedrijven die niet in Nederland gevestigd zijn, maar wel leveren aan retailers in de sector levensmiddelen & drogisterij zijn verplicht om mee te doen aan het datakwaliteitprogramma van GS1 voor deze sector.

Samengevat

Niet in Nederland gevestigd,

Niet in Nederland gevestigd,

Leveren aan retailers in levensmiddelen & drogisterij,

Leveren aan retailers in levensmiddelen & drogisterij,

Voldoen aan datakwaliteit!

Voldoen aan datakwaliteit!

Wat betekent dat dan?

Ben je een buitenlandse leverancier en lever je aan een Nederlandse retailer?
Dan neem je een GS1 Data Quality Membership bij GS1 Nederland af en doe je mee aan het datakwaliteitprogramma.

De kwaliteit van de artikeldata wordt dan gecontroleerd door een Data Management Service en door middel van systeemcontroles (logische validaties en allergenencheck).
Je kunt dan ook gebruikmaken van de expertise van onze afdeling customer support voor het stellen van vragen.

Tarieven

Omzetgebaseerde tarieven 

Onze organisatie wordt gedragen door de bedrijven. Om de kosten evenredig te verdelen, betalen grote bedrijven meer dan kleine.
Onze tarieven zijn daarom ingedeeld in omzetcategorieën, want ze zijn gebaseerd op de hoogte van de jaarlijkse omzet van de onderneming. 

Omzetcategorie Totaalomzet per jaar Jaarlijkse bijdrage
A t/m C € 0 - € 1 miljoen €   150
D € 1 - € 5 miljoen €   158
E € 5 - € 11 miljoen €   158
F € 11 - € 22 miljoen €   337
G € 22 - € 45 miljoen €   492
H € 45 - € 226 miljoen €   765
I € 226 - € 1 miljard € 1.301
J > € 1 miljard € 1.958

Bedragen zijn exclusief BTW.

X