Gebruik van een uniforme dataset

Productinformatie soepel en correct uitwisselen is een voorwaarde voor goede dienstverlening aan patiënten. De onderschreven Intentieverklaring Uniforme Dataset voor alle medische artikelen moet ervoor zorgen dat dit efficiënt gebeurt.

Brancheorganisaties, zorgspecialisten, GS1 en medisch leveranciers willen toe naar het gebruik van één uniforme dataset en deze delen via het GS1 Global Data Synchronisation Network (GDSN). Ook worden alle velden van de dataset in het ECHO datamodel opgenomen.

Wat betekent dit voor leveranciers?

1

Productdata aanleveren via GS1 Data Source (GDSN)

Productdata uit het Nederlandse tabblad van het ECHO datamodel aanleveren via GS1 Data Source (GDSN).

2

Delen met afnemers

Zorginstellingen, distributeurs, groothandelaren ontvangen de productdata via GS1 Data Source.

3

Aanvullende gegevens tijdelijk nog via Excel

Velden (gegevens) die nog niet zijn opgenomen in GDSN moeten aanvullend bij de afnemer worden aangeleverd via Excel onder vermelding van de GTIN en het referentienummer/leveranciers artikelnummer. De afnemer vraagt dit aan de leverancier.

Het streven is dat in februari 2023 alles geïntegreerd is in GDSN. Dan kan de volledige dataset gestandaardiseerd via GS1 Data Source gedeeld worden en is Excel niet meer nodig.

Wat betekent dit voor zorginstellingen? (ziekenhuizen en klinieken)

Wat betekent dit voor zorginstellingen? (ziekenhuizen en klinieken) - Circle Right

GS1 Data Source: productdata van medische artikelen

Via GS1 Data Source (GDSN) ontvang je gestandaardiseerde productdata van medische artikelen, die automatisch geïntegreerd kan worden met interne systemen. 

Op dit moment werken we er hard aan om alle gewenste gegevens (de volledige uniforme dataset) in februari in GDSN te krijgen. Bekijk het datamodel welke gegevens al in GDSN staan en welke data er nog tot februari 2023 via dit Excelbestand opgevraagd kan worden bij de leverancier. Belangrijk is dat we werken met de uniforme dataset en niet per zorginstelling en afdeling apart informatie bij de leverancier opvragen. 

Wat betekent dit voor zorginstellingen? (ziekenhuizen en klinieken) - Circle Right

Dataset voor meerdere afdelingen van zorginstelling

Het is de bedoeling dat meerdere afdelingen van een zorginstelling deze dataset gaan gebruiken. Afdelingen vragen nu onafhankelijk van elkaar specifieke informatie aan bij de leverancier en dat is niet wenselijk. Daarom kunnen nu alle afdelingen die met medische hulpmiddelen werken productdata van de leverancier via GS1 Data Source (GDSN) ontvangen. 

Maak allen gebruik van de productdata uit GS1 Data Source.
En help elkaar hierbij. Mail ons via healthcare@gs1.nl als je wilt weten wie de contactpersoon is binnen jouw zorginstelling.

Wat betekent dit voor zorginstellingen? (ziekenhuizen en klinieken) - Circle Check

Hoe kan ik gebruik maken van GS1 Data Source in mijn zorginstelling?

Bijna alle ziekenhuizen zijn aangesloten op GS1 Data Source (GDSN) dat wordt gebruikt door logistiek en/of inkoop. Ben jij werkzaam op een andere afdeling en heb je te maken met medische hulpmiddelen? Neem contact met ons op healthcare@gs1.nl dan kunnen we aangeven wie de contactpersoon is in jouw zorginstelling.

 

Bekijk de infographic. Hierin staat meer informatie zoals het doel van de uniforme dataset, hoe de dataset moet worden gebruikt en het huidige gebruik van GS1 Data Source. 

Stuurgroep uniforme dataset

Een stuurgroep met vertegenwoordigers uit het veld bespreekt welke velden er toegevoegd moeten worden. Sla de handen ineen, samen komen we verder. Heb je als zorginstelling of als leverancier wensen? Mail deze dan naar: healthcare@gs1.nl.

Lees ook:

X