Wat is omzetverificatie en waarom moet dat?

Voor een aantal van onze diensten bepaalt de jaarlijkse omzet van je onderneming het tarief dat je betaalt. Regelmatig checken we in welke omzetcategorie je valt: dit heet omzetverificatie.

Waarom moet ik mijn omzet opgeven?

Onze organisatie wordt gedragen door de bedrijven. Om de kosten evenredig te verdelen, betalen grote bedrijven meer dan kleine. Onze tarieven zijn daarom ingedeeld in omzetcategorieën en gebaseerd op de hoogte van de jaarlijkse omzet van de onderneming.
Bij het aangaan van de overeenkomst voor het afnemen van een of meer diensten van GS1 Nederland, ben je akkoord gegaan met de Algemene voorwaarden waarin dit allemaal staat. 

Wat heeft GS1 nodig om mijn omzet te kunnen verifiëren?

Om de indeling in de juiste omzetcategorie te kunnen verifiëren, vragen wij je om een onderbouwing van de netto jaaromzet.
  • Met de laatst bekende jaarrekening.
  • Het mag een kolommenbalans zijn waaruit de meest recente jaaromzet blijkt.
  • Een lijst van factuurbedragen excl. BTW in het betreffende jaar.
  • Een totaaltelling van de grootboekrekeningen waaruit de totaalomzet van de onderneming blijkt.

Het gaat hier niet alleen om de omzet die u met het gebruik van een onze standaarden genereert, maar om de totaalomzet van uw onderneming ongeacht hoe deze omzet gegenereerd is.

Wij behandelen uw opgave alleen om te kunnen beoordelen of u in de juiste omzetcategorie bent ingedeeld en uiteraard met strikte vertrouwelijkheid.

Vragen over omzetverificatie invullen in MijnGS1

Je kunt de omzet verificatie doen als je in MijnGS1 de rol 'Beheerder' of 'Financieel' hebt.
Als dan in MijnGS1 het menu-item 'Omzetverificatie' niet meer zichtbaar is, dan is het bij ons aangekomen en heb je via de mail een bevestiging ontvangen.

Bij het menu-item 'Mijn account', tabblad 'Bedrijfsgegevens' kun je zien of de verificatie in behandeling is. Deze melding verdwijnt na acceptatie van de verificatie en je ontvangt een bevestiging per e-mail. 

Controleer of alle verplichte gegevens ingevuld zijn. Verplichte velden zijn:
  • Nieuwe omzetcategorie
  • Bewijsstuk in PDF-formaat van uw omzet
  • Factuur e-mailadres
  • Bevestiging dat je de gegevens naar waarheid hebt ingevuld
Je hebt inderdaad een jaarlijkse deponeringsplicht bij de Kamer van Koophandel, maar je bent niet altijd verplicht om daar ook de resultatenrekening te deponeren.

Dan hebben wij niet de benodigde informatie om de omzetverificatie te kunnen doen. Vandaar dat wij jaarlijks de opgave aan onze klanten vragen.

X