GS1 Benelux datamodel

Welke data staat in GS1 Data Source?

Retailers en hun leveranciers in de Benelux bepalen samen welke data ze delen via GS1 Data Source. In het datamodel vindt je om welke data het gaat.

Het het invoeren begint bij het indelen van je product in een categorie met de Global Product Classification (GPC) methode. Het document 'Producten classificeren en gegevens invoeren' geeft uitleg.

GS1 Benelux datamodel doe-het-zelf, tuin en dier

In de Benelux doe-het-zelf-, tuin- en diersector zijn afspraken gemaakt over welke artikelgegevens je via GS1 Data Source kunt delen. Deze staan je in het datamodel (veldenlijst) hieronder. Je vindt hierin over welke gegevens het gaat met een toelichting over hoe je deze kunt invoeren.

Let op: versie 3.1.23 van het datamodel is gepubliceerd en gaat op 20 mei a.s. live. Bekijk het nieuwe datamodel hieronder en de belangrijkste wijzigingen.

Hoe werkt het datamodel voor het invoeren van productdata voor doe-het-zelf, tuin en dier?

Mis je iets in het datamodel?

Het doel van GS1 Data Source is om bedrijven te helpen met productdata voor het runnen van hun business.  Dus wil je data delen van een productgroep wat nog niet mogelijk is of heb je andere codes nodig die nog niet in het datamodel staan. Vraag dan een wijziging aan zodat het datamodel ook aan jouw wensen voldoet.

X