Variabel prijs/gewicht (23-code)

Voor artikelen met een variabel prijs/gewicht

Als je artikelen wilt coderen met een variabel gewicht - en daardoor een variabele prijs - gebruik je deze codes. Denk bijvoorbeeld aan fruit, kaas, schepsnoep, schroeven en vlees.

Hoe werkt dat dan?

Coderen

In bepaalde software kun je prijzen per gewichtseenheid invoeren. Die software berekent automatisch de juiste prijs en controlegetallen in de barcode.

Tarieven

Je kunt alleen variabel prijs/gewichtcodes bestellen als je als een codepakket hebt.

Aantal codes Eenmalige bijdrage Jaarlijkse bijdrage
10 €  30,- €   30,-
100 € 130,- € 130,-

Bedragen zijn in euro's, exclusief BTW.

Bestel direct je 23-codes

Bestel nu
X